ATHLEKIDS

FAQ – Zapoznaj się z najczęściej zadawanymi pytaniami.

Poznaj odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

W celu zapisania dziecka na Zajęcia należy wejść w link dostępny w zakładce ZAPISY i wypełnić
formularz zgłoszeniowy, wybrać grupę oraz miejsce oraz zaakceptować REGULAMIN.
Jeżeli zapis przebiegnie pomyślnie otrzymają Państwo maila zwrotnego z informacją, że dziecko
zostało przyjęte do grupy.
ZAPISY STARTUJĄ W DRUGIEJ POŁOWIE SIERPNIA.

Zajęcia można opłacić po zapisie dziecka przy pomocy aplikacji SportsManago.

Jeżeli dziecko zostanie dodane do grupy 15 dnia danego miesiąca lub później – system zmniejsza
opłatę za dany miesiąc o połowę.

Opłata za zajęcia jest stałą miesięczną kwotą i pojedyńcze nieobecności nie wpływają na jej
zmniejszenie natomiast zajęcia można odrobić zapisując się przez aplikację SportsManago do tej

samej grupy wiekowej o podobnym poziomie zaawansowania . W przypadku dłuższej nieobecności
(przynajmniej 3 tygodnie) kwota za dany miesiąc ulega zmniejszeniu.

Żeby dziecko mogło wziąć udział w Zajęciach próbnych konieczny jest zapis przez aplikację
SportSmanago. W sytuacji gdy dziecko weźmie udział tylko w pierwszych zajęciach i zrezygnuje – nie
pobieramy opłaty.

Głównym kryterium zapisu jest wiek oraz poziom umiejętności.
Jeżeli dziecko nie miało nigdy wcześniej styczności z podobnymi zajęciami zapisujemy je do grupy
podstawowej. W grupach 4-6 lat nie ma podziału ze względu na poziom zaawansowania.
Zapisy do grup Średniozaawansowanych oraz Zaawansowanych są konsultowane z trenerem
prowadzącym. Po przyjściu na Zajęcia próbne trener podejmuje decyzję o tym, do której grupy
będzie uczęszczać dziecko.

W Przedszkolach Zajęcia dla jednej grupy odbywają się raz w tygodniu natomiast w Punktach
Zewnętrznych i w Szkołach istnieje możliwość zapisu na Zajęcia raz w tygodniu lub więcej.
W grupie Zaawansowanej w Spektrum Sportu jest możliwość uczęszczania na Zajęcia 3 razy w
tygodniu.

Rezygnacja z zajęć odbywa się mailowo. W mailu należy wskazać imię i nazwisko dziecka oraz miesiąc, od którego następuje rezygnacja.
Żeby nie została naliczona opłata za kolejny miesiąc – rezygnacja powinna nastąpić przed
rozpoczęciem miesiąca, którego dotyczy.

Scroll to Top