ATHLEKIDS

Współpraca – Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do podjęcia współpracy.

Zapoznaj się z naszą ofertą..

Zajęcia w formie warsztatów

W tym wariancie Zajęcia są organizowane dla wszystkich grup przedszkolnych / klas szkolnych. W powyższym modelu współpracy Umowa jest zawierana z Dyrekcją placówki / Organem Prowadzącym lub z Radą Rodziców. Zajęcia odbywają się w salach konkretnych grup przedszkolnych lub w przypadku szkół w sali gimnastycznej.

Kwestie organizacyjne dotyczące sal, kolejności grup są ustalane indywidualnie z Organem decyzyjnym.

Zajęcia dodatkowe

W tym wariancie udostępniamy link do zapisów i zainteresowani Rodzice mogą zapisać dziecko na Zajęcia poprzez aplikację.

Płatność za Zajęcia jest realizowana w formie abonamentu miesięcznego.
Aplikacja umożliwia opłacenie przez Rodzica Zajęć po wejściu w link i zapisania dziecka na Zajęcia poprzez odpowiedni formularz.

Zajęcia odbywają się w sali gimnastycznej lub w salach wskazanych przez Organ decyzyjny.

W zależności od tego ile razy w tygodniu odbywają się Zajęcia – na każdy miesiąc powinna przypadać określona ilość treningów.

W sytuacji gdy Zajęcia zostaną odwołane z uwagi na Dni Świąteczne lub z przyczyn losowych – trening jest odrabiany w innym terminie ustalonym z dyrekcją placówki.

Miesięczny plan zajęć..

1 RAZ w tygodniu – 4 TRENINGI w miesiącu.

2 RAZ w tygodniu – 8 TRENINGÓW w miesiącu.

3 RAZ w tygodniu – 12 TRENINGÓW w miesiącu.

Metody rozliczenia...

Na podstawie stałej miesięcznej kwoty.

Na podstawie ilości Uczestników (miesięczna kwota za jednego uczestnika zajęć)

Rozliczenie Zajęć ma formę abonamentu miesięcznego. W zależności od potrzeb placówki istnieje kilka możliwości rozliczeń.

W zależności od wybranego przez placówkę wariantu współpracy wystawiamy fakturę za zakończony
miesiąc lub rozliczamy się bezpośrednio z Rodzicami, którzy zapisali dzieci na Zajęcia.

Cena Zajęć jest ustalana indywidualnie z Placówką na podstawie wariantu współpracy oraz ilości dzieci, które będą na nie uczęszczały.

Scroll to Top